Tryb działania władz

Szczegółowy zakres kompetencji oraz zasad działania władz Spółki zawarty jest w Statucie Spółki i Kodeksie Spółek Handlowych.

Zarząd Spółki – jest organem zarządzającym i wykonawczym. Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje w sądach oraz przed organami państwowymi i administracyjnymi.( Statut Spółki §17).

Rada Nadzorcza – jest organem kontrolnym i doradczym spółki. (Statut Spółki §16)

Zgromadzenie wspólników – podejmuje uchwały w zakresie określonym Statutem Spółki(§13-15) i kodeksem spółek Handlowych.

 

Wytworzył:
Joanna Teter
Udostępnił:
Sacharzewski Tomasz
(2003-08-26 13:18:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Sacharzewski Tomasz
(2019-06-17 15:03:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki