☰ Menu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie

Sobota 10.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
604771-N-2020 przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie, przy ul. Łubuszan 80 ETAP II. element menu 2021-04-23 10:22:11 MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółce element menu 2021-04-23 10:22:11 MODYFIKACJA
601909-N-2020 przetarg nieograniczony pn. Dostawa dwóch nowych nadwozi piaskarko solarek wyposażonych w instalację zwilżania soli element menu 2021-04-23 10:22:11 MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółce element menu 2021-04-23 10:22:11 MODYFIKACJA
2020/S 203-493952 przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2020 roku w podziale na 5 zadań element menu 2021-04-23 10:22:11 MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółce element menu 2021-04-23 10:22:11 MODYFIKACJA
597654-N-2020 Przetarg nieograniczony pn. Dostawa kontenerów, ZAMÓWIENIE PODZIELONE JEST NA 2 CZĘŚCI Zadanie I Dostawa kontenerów do zbierania i przewozu odpadów Zadanie II Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego czterech kontenerów zamkniętych o pojemności 40 metrów sześciennych typu KP 40 służących do magazynowania i przewożenia odpadów komunalnych typu elektrycznego i elektronika. element menu 2021-04-23 10:22:11 MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółce element menu 2021-04-23 10:22:11 MODYFIKACJA
598950-N-2020 przetarg nieograniczony pn. Usługa zimowego utrzymania dróg, ulic i parkingów, w granicach administracyjnych m. Koszalin, w sezonie zimowym 2020.2021. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 zadania. element menu 2021-04-23 10:22:11 MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółce element menu 2021-04-23 10:22:11 MODYFIKACJA
598300-N-2020 Przetarg nieograniczony pn. Usługa mechanicznego odśnieżania: chodników, przejść dla pieszych oraz przystanków autobusowych, w granicach administracyjnych m. Koszalin, ciągnikiem komunalnym wyposażonym w pług lemieszowy i piaskarkę, w sezonie zimowym 2020 - 2021. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 6 zadań. element menu 2021-04-23 10:22:11 MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółce element menu 2021-04-23 10:22:11 MODYFIKACJA
776157-N-2020 przetarg nieograniczony pn. Dostawa butów roboczych i środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGK Spółka z o. o. w Koszalinie. element menu 2021-04-23 10:22:11 MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółce element menu 2021-04-23 10:22:11 MODYFIKACJA
598314-N-2020 przetarg nieograniczony pn. Usługa ręcznego odśnieżania: chodników, przejść dla pieszych, schodów, podjazdów dla inwalidów oraz przystanków autobusowych, w granicach administracyjnych m. Koszalin,w sezonie zimowym 2020.2021. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 7 zadań. element menu 2021-04-23 10:22:11 MODYFIKACJA


 
liczba odwiedzin: 541770