☰ Menu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie

Sobota 10.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółce element menu 2021-04-23 10:22:12 MODYFIKACJA
603575-N-2020 przetarg nieograniczony pn. Dostawa kontenerów ZAMÓWIENIE PODZIELONE JEST NA 2 CZĘŚCI : Zadanie I Dostawa kontenerów do zbierania i przewozu odpadów Zadanie II Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego czterech kontenerów zamkniętych o pojemności 40 metrów sześciennych typu KP 40 służących do magazynowania i przewożenia odpadów komunalnych typu elektrycznego i elektronika. element menu 2021-04-23 10:22:12 MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółce element menu 2021-04-23 10:22:12 MODYFIKACJA
605231-N-2020 przetarg nieograniczony pn.Budowa zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i odcieków z nawierzchni projektowanej wiaty dla opakowań szklanych oraz przełożenie istniejących rurociągów (wodociągu i kanalizacji deszczowej) zlokalizowanych pod projektowaną nawierzchnią wiaty w ramach zadania budowy wiaty wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie Bazy II przy ulicy Gnieźnieńskiej 6 w Koszalinie. element menu 2021-04-23 10:22:12 MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółce element menu 2021-04-23 10:22:12 MODYFIKACJA
2020/S 217-531428 przetarg nieograniczony pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2021 roku w podziale na 8 zadań Zadanie A: odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 02 folia mix z RZOO w Sianowie przy ul. Łubuszan 80 Zadanie B: odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 z RZOO w Sianowie przy ul. Łubuszan 80 Zadanie C: odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 02 pet mix z RZOO w Sianowie przy ul. Łubuszan 80 Zadanie D: odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 z RZOO w Sianowie przy ul. Łubuszan 80 Zadanie E: odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 06 z RZOO w Sianowie przy ul. Łubuszan 80 Zadanie F: odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 z RZOO w Sianowie przy ul. Łubuszan 80 Zadanie G: odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 z RZOO w Sianowie przy ul. Łubuszan 80 Zadanie H: odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 02 02 z RZOO w Sianowie przy ul. Łubuszan 80 element menu 2021-04-23 10:22:12 MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółce element menu 2021-04-23 10:22:12 MODYFIKACJA
603563-N-2020 przetarg nieograniczony pn. Usługa mechanicznego odśnieżania: dróg, ulic i parkingów zlokalizowanych w granicach administracyjnych m. Koszalin, pojazdem samochodowym wyposażonym w pług lemieszowy i solarko piaskarkę, w sezonie zimowym 2020 2021.Przedmiot zamówienia podzielony jest na 8 zadań. element menu 2021-04-23 10:22:12 MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółce element menu 2021-04-23 10:22:12 MODYFIKACJA
603002-N-2020 przetarg nieograniczony pn. Usługa ręcznego odśnieżania: chodników, przejść dla pieszych, schodów, podjazdów dla inwalidów oraz przystanków autobusowych, w granicach administracyjnych m. Koszalin, w sezonie zimowym 2020 2021. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 zadania. element menu 2021-04-23 10:22:12 MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółce element menu 2021-04-23 10:22:12 MODYFIKACJA
2020 S 241-595106 Usługa ręcznego odśnieżania: chodników, przejść dla pieszych, schodów, podjazdów dla inwalidów oraz przystanków autobusowych, w granicach administracyjnych m. Koszalin, w okresie zimowym od dnia 01 stycznia do dnia 31 marca 2021. Zadanie podzielono na 7 części element menu 2021-04-23 10:22:12 MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółce element menu 2021-04-23 10:22:12 MODYFIKACJA
601894-N-2020 Przetarg nieograniczony pn. Dostawa dwóch nowych pługów odśnieżnych z lemieszem jednostronnym i płytą czołową element menu 2021-04-23 10:22:12 MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółce element menu 2021-04-23 10:22:11 MODYFIKACJA


 
liczba odwiedzin: 541770