☰ Menu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie

Sobota 10.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
762667-N-2020 przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości do 1500 Mg w 2020r. element menu 2021-04-23 10:22:13 MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółce element menu 2021-04-23 10:22:12 MODYFIKACJA
610288-N-2020 przetarg nieograniczony pn. Wykonanie remontu nawierzchni alejki cmentarnej przy kwaterze R-20 na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej 44. element menu 2021-04-23 10:22:12 MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółce element menu 2021-04-23 10:22:12 MODYFIKACJA
2020 S 233-574627 przetarg nieograniczony pn. Dostawa nowego pojazdu na podwoziu dwuosiowym z nadwoziem samowyładowczym z żurawiem samochodowym załadowczym. element menu 2021-04-23 10:22:12 MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółce element menu 2021-04-23 10:22:12 MODYFIKACJA
2020/S 220-539798 przetarg nieograniczony pn. Dostawa nowego pojazdu na podwoziu dwuosiowym z nadwoziem typu bramowego do transportu odpadów segregowanych systemem kontenerowym element menu 2021-04-23 10:22:12 MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółce element menu 2021-04-23 10:22:12 MODYFIKACJA
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2020 roku w zakresie zadania E: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 06 z Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80 2020/S 203-493952 element menu 2021-04-23 10:22:12 MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółce element menu 2021-04-23 10:22:12 MODYFIKACJA
601909-N-2020 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa dwóch nowych nadwozi piaskarko solarek wyposażonych w instalację zwilżania soli element menu 2021-04-23 10:22:12 MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółce element menu 2021-04-23 10:22:12 MODYFIKACJA
613781-N-2020 przetarg nieograniczony pn. Wykonanie remontu nawierzchni alejki cmentarnej przy kwaterach 53-57 a R-1 oraz od R-5 do R-2 na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej 44. element menu 2021-04-23 10:22:12 MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółce element menu 2021-04-23 10:22:12 MODYFIKACJA
609210-N-2020 przetarg nieograniczony pn. Wykonanie prac leczniczo-pielęgnacyjnych 58 szt. oraz wycinki 21 szt. drzew na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie . element menu 2021-04-23 10:22:12 MODYFIKACJA


 
liczba odwiedzin: 541770