NazwaTypDataOperacja
Przetarg nieograniczony o numerze 608352-N-2019 pn. Dostawa fabrycznie nowych pojemników do gromadzenia nieczystości stałych wykonanych ze specjalnego tworzywa sztucznego HDPE typu MGB w podziale na zadania Zadanie I pojemniki 120 l, 240 l, Zadanie II pojemniki 1100 l, 660 l, el. menu2021-04-23MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółceel. menu2021-04-23MODYFIKACJA
Przetarg nieograniczony BZP- 629910-N-2019 pn. Dostawa nowego samochodu ciężarowego samowyładowczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mgel. menu2021-04-23MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółceel. menu2021-04-23MODYFIKACJA
637404-N-2019 przetarg nieograniczony pn.Odbiór, transport i zagospodarowanie przeterminowanych farb i opakowań po substancjach niebezpiecznych w 2020 roku.el. menu2021-04-23MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółceel. menu2021-04-23MODYFIKACJA
2019/S 224-549782 Przetarg nieograniczony pn.Zagospodarowanie poprzez proces przetworzenia i odzysku odpadów o kodzie: 19 12 12 w ilości do 3000 Mg w 2019r. w podziale na 3 zadania do 1000 Mg każde el. menu2021-04-23MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółceel. menu2021-04-23MODYFIKACJA
2019 S 236-579087 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 odpady wielkogabarytowe w ilości do 4800 Mg w roku 2020r. (w podziale na trzy zadania) el. menu2021-04-23MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółceel. menu2021-04-23MODYFIKACJA
620873-N-2019 Przetarg nieograniczony pn. Dostawa używanego pojazdu ciężarowego na podwoziu 2-osiowym -wywrotkael. menu2021-04-23MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółceel. menu2021-04-23MODYFIKACJA
629422-N-2019 Przetarg nieograniczony pn. Dostawa używanego pojazdu ciężarowego na podwoziu 2-osiowym -wywrotkael. menu2021-04-23MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółceel. menu2021-04-23MODYFIKACJA
Przetarg nieograniczony o numerze 628887-N-2019 pn. Dostawa podarunkowych bonów towarowych o wartości 300.000,00 zł do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o. o. w Koszalinie.el. menu2021-04-23MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółceel. menu2021-04-23MODYFIKACJA
630577-N-2019 przetarg nieograniczony pn. Dostawa używanego samochodu ciężarowego samowyładowczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg.el. menu2021-04-23MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółceel. menu2021-04-23MODYFIKACJA
2020/S 106-256962 Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie poprzez proces odzysku lub składowania odpadów o kodzie: 19 12 12 w ilości do 3000 Mg w 2020r. w podziale na 3 zadania.el. menu2021-04-23MODYFIKACJA
Platforma zakupowa - informacja o procesie zakupów w Spółceel. menu2021-04-23MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>