prz-dzial-akt-prawn

  1. Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037,Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.;)

  2. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730 z późn. zm.;)

  3. Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 62, Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533, z 2019 r. poz. 42, 412, 452 z późn. zm.;)

  4. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 95, Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.;)

  5. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 622, Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629, z 2019 r. poz. 730 z późn. zm.;)

  6. Ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. 1997 Nr 9, poz. 43, Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.;)

  7. Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 444, Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, 2161, z 2019 r. poz. 83, 125  z późn. zm.;)

  8. Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 724, Dz. U. z 2019 r. poz. 122  z późn. zm.;)

Wytworzył:
Piotr Hossa
(2019-07-01)
Udostępnił:
Sacharzewski Tomasz
(2003-09-16 08:26:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Sacharzewski Tomasz
(2019-07-01 11:21:21)