prz-dzial-praw-msc

Uchwała nr 31/542/93 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 maja 1993 roku w sprawie wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Koszalinie oraz przekształcenie tego Zakładu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
Uchwała Nr XV/179/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Koszalina.
 
Uchwała Nr XLV/642/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcie Regulaminu cmentarza komunalnego w Koszalinie.
Wytworzył:
Piotr Hossa
Udostępnił:
Sacharzewski Tomasz
(2003-09-16 08:21:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Sacharzewski Tomasz
(2019-07-01 11:26:08)