Rejestr zmian dla serwisu pgk.koszalin.ibip.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
Ogłoszenie o zamówieniu - REMONT ŁADOWARKI element menu 2011-12-09 11:59:24 MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zamówieniu - REMONT ŁADOWARKI element menu 2011-12-09 11:59:22 MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zamówieniu - REMONT ŁADOWARKI element menu 2011-12-09 11:59:22 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Ogłoszenie o zamówieniu - POSIŁKI PROFILAKTYCZNE ', 'id_document' => '59150', 'id_data_menu_style' => '5', 'publicate_from' => '2011-10-27', 'publicate_to' => '2011-12-09', 'visible' => 't', ) element menu 2011-12-09 11:57:34 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2011-12-09 11:57:34 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Ogłoszenie o zamówieniu - POSIŁKI PROFILAKTYCZNE ', 'id_document' => '59150', 'id_data_menu_style' => '5', 'publicate_from' => '2011-10-27', 'publicate_to' => '2011-12-09', 'visible' => 't', ) element menu 2011-12-09 11:57:33 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2011-12-09 11:57:33 MODYFIKACJA
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - POSIŁKI PROFILAKTYCZNE element menu 2011-12-09 08:07:58 MODYFIKACJA
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - POSIŁKI PROFILAKTYCZNE element menu 2011-12-09 08:07:58 MODYFIKACJA
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - POSIŁKI PROFILAKTYCZNE dokument HTML 2011-12-09 08:07:53 MODYFIKACJA
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - POSIŁKI PROFILAKTYCZNE dokument HTML 2011-12-09 08:07:53 MODYFIKACJA
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - POSIŁKI PROFILAKTYCZNE dokument HTML 2011-12-09 08:07:09 MODYFIKACJA
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - POSIŁKI PROFILAKTYCZNE dokument HTML 2011-12-09 08:07:09 MODYFIKACJA
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - POSIŁKI PROFILAKTYCZNE plik 2011-12-09 08:06:50 UTWORZENIE
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - POSIŁKI PROFILAKTYCZNE dokument HTML 2011-12-09 08:05:25 MODYFIKACJA