Nazwa Typ Data Operacja
Skanowanie1.PDF plik 2012-03-08 13:16:18 MODYFIKACJA
Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę pojemników do gromadzenia odpadów. dokument HTML 2012-03-08 13:13:50 MODYFIKACJA
Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę pojemników do gromadzenia odpadów. dokument HTML 2012-03-08 13:13:50 MODYFIKACJA
Skanowanie1.PDF plik 2012-03-08 13:12:38 MODYFIKACJA
Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę pojemników do gromadzenia odpadów. dokument HTML 2012-03-08 13:09:29 MODYFIKACJA
array ( 'id_document' => '59601', ) element menu 2012-03-08 13:09:29 MODYFIKACJA
Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę pojemników do gromadzenia odpadów. dokument HTML 2012-03-08 13:09:29 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2012-03-08 13:08:13 UTWORZENIE
Rozstrzygnięcia element menu 2012-03-08 13:08:08 MODYFIKACJA
Rozstrzygnięcia element menu 2012-03-08 13:08:08 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę pojemników do gromadzenia odpadów.', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '6', 'publicate_from' => '2012-03-08', 'publicate_to' => '2012-03-22', 'visible' => 'f', ) element menu 2012-03-08 13:07:33 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-03-08 13:07:33 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 'f', ) element menu 2012-03-08 13:06:28 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2012-03-08 13:06:28 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '5', 'visible' => 'f', ) element menu 2012-03-08 13:06:22 MODYFIKACJA