Kadra zarządzająca i kierownicza

Tomasz Uciński - Prezes Zarządu,

Anabelle Marcińczak - Członek Zarządu,

 

Magdalena Wałęska - Główny Księgowy, Prokurent,

Piotr Hossa - Prokurent,

Joanna Kaźmierczak - Kierownik RIPOK,

Marek Zalewski - Kierownik Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów,

Dariusz Papka - Kierownik Zakładu Usług Komunalnych,

Bogusław Płóciennik - Kierownik Komunalnego Zakładu Pogrzebowego,

Agata Madalińska - Kierownik Administracji Cmentarza,

Jacek Kot - Kierownik Działu technicznego,

Barbara Milena Ostrowska - Kierownik Działu Kadr i Płac,

Anna Sierzputowska - Kierownik Działu Finansowego.

Wytworzył:
Barbara Milena Ostrowska
Udostępnił:
Tomasz Sacharzewski
(2003-08-26 13:28:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sacharzewski
(2019-06-06 14:32:00)