Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie