Przetarg nieograniczony 23362-2017 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,9 kWp na budynkach administracyjnych i technicznych PGK Spółki z o. o. w Koszalinie przy ul. Komunalna 5

Ikopna PDFOgłoszenie

 
 
 
Ikona PDFSIWZ
 
 
 
 
Ikona PDFSpecyfikacja techniczna 
 
ikonaogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 
 
 
 
Ikona PDFZapytania i odpowiedzi   I 
 
 
 
Zamawiający informuje, że został przesunięty termin składania ofert przetargowych
na dzień 03.03.2017 na godzinę 11:30
 
Ikona PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 
 
 
 
Zapytania i odpowiedzi II
Ikona PDF
 
 
Ikona PDF
Informacje wymagane art. 86 ust. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych   ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)  
 
 
 
Działając  na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiając informuje o przedłużeniu terminu związania ofertą o 30 dni. 
 
 
 
 
Wytworzył:
Anna Pieńkowska
Udostępnił:
Anna Pieńkowska
(2017-02-10 12:29:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Pieńkowska
(2017-03-29 13:58:32)