poradnik-wywóz

Zawieranie umów:

 

Osoby prawne

Wymagane dokumenty:

-         decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej

-         zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej

-         zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U.Nr 132 z 1996r. z póź. zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach(Dz.U.Nr 62 z póz. zmianami)

 

 

Kontakt:

  • Osobisty w Dziale Obsługi Klienta Budynek „A” pok. nr 7
  • Reklamacje dotyczące wywozu odpadów należy zgłaszać telefonicznie pod numer 94 348 44 45
  • Reklamacje dotyczące błędnego naliczenia należności itp. należy składać na piśmie na adres Spółki.
Wytworzył:
Joanna Teter
Udostępnił:
Sacharzewski Tomasz
(2003-09-16 08:34:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Sacharzewski Tomasz
(2014-09-29 07:43:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki