☰ Menu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie

Poniedziałek 19.11.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

według aktów prawnych

  1. Ustawa z dnia 15 września 2000r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U.Nr 94, poz. 1037 z 2000r. z późniejszymi zmianami)
  2. Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012r. o odpadach (dz. u. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)
  3. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 27.04.2001r. (Dz.U.Nr62, poz.627 z 2001r. z późniejszymi zmianami)
  4. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami).
  5. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz.U.Nr 132 z 1996r. z późniejszymi zmianami)
  6. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.Nr 9, poz. 43 z 1997r. z późniejszymi zmianami)
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.12.2004r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U.Nr 279, poz. 2758 z 2004r. z późniejszymi zmianami)
  8. Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Tekst jednolity Dz.U.Nr 45, poz 435 z późniejszymi zmianami).
  9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U.Nr 158, poz 1657 z 2004r z późniejszymi zmianami).

 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X