☰ Menu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie

Poniedziałek 19.11.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zadania komórek organizacyjnych

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

 • Ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta.
 • Prace związane z estetyzacja miasta.
 • Opróżnianie koszy ulicznych.
 • Zimowe oczyszczanie miast, zwalczanie skutków zimy.
 • Urządzanie terenów zielonych.
 • Utrzymanie terenów zielonych.
 • Urządzanie placów zabaw.
 • prowadzenie stacji tankowania samochodów gazem propan-butan.
 • Wywóz odpadów komunalnych.
 • Wywóz gruzu.
 • Wywóz odpadów segregowanych.
 • Ewidencja wszystkich klientów ZUT (baza danych zgodna z bazą danych firm).
 • Zawieranie umów i aktualizacja wszystkich danych zawartych w umowie.
 • Fakturowanie usług i analiza windykacji należności.
 • Udostępnienie klientowi wszelkich danych o pozostałym zakresie działalności.

REGIONALNY ZAKŁAD ODZYSKU ODPADÓW

 • Unieszkodliwianie odpadów na wysypiskach.
 • Segregacja odpadów plastikowych.
 • Prawidłowa eksploatacja sortowni, kompostowni i składowiska odpadów oraz pozostałych instalacji na terenie ZOO zgodnie z instrukcją eksploatacji, pozwoleniem zintegrowanym i wymogami prawnymi.
 • Nadzór merytoryczny procesu inwestycyjnego na wysypiskach.

KOMUNALNY ZAKŁAD POGRZEBOWY

 • Administrowane cmentarzem komunalnym na podstawie Uchwały Nr 982/96 Zarządu Miasta Koszalina z dnia 26 listopada 1996 roku.
 • Sprzedaż akcesoriów pogrzebowych.
 • Świadczenie usług pogrzebowych, w zakresie:

           -regulowanie formalności ZUS

           -obsługa pogrzebów  w pełnym zakresie

           -przewóz zmarłych na terenie miasta, kraju i za granicą

           -kremacja zwłok

           -prace budowlane (budowanie grobowców)

           -pielęgnacja grobowców w pełnym zakresie

           -sprzedaż akcesoriów

 

DZIAŁ FINANSOWY

 • Prowadzenie bieżących i prawidłowych księgowań zaszłości gospodarczych, dotyczących finansowania działalności eksploatacyjnej inwestycyjnej i specjalnej.
 • Dekretowanie dokumentów rachunkowych dotyczących zaszłości gospodarczych Przedsiębiorstwa.
 • Sporządzanie sprawozdawczości finansowej działalności Przedsiębiorstwa.
 • Prowadzenie ewidencji środków nietrwałych w użytkowaniu wg miejsc użytkowania oraz ustalanie różnic inwentaryzacyjnych związanych ze zmianą miejsca użytkowania lub osób materialnie odpowiedzialnych.
 • Nanoszenie na bieżąco wpływów za wykonane usługi.
 • Windykacja należności.

DZIAŁ EKONOMICZNY

 • Opracowywanie planów techniczno-ekonomicznych Przedsiębiorstwa, w oparciu o wskaźniki i instrukcje określające szczegółowe zasady i tryb ich opracowania.
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 • Opracowywanie cennika na usługi.

DZIAŁ KADR

 • Kontrolowanie przestrzegania dyscypliny- pracy i zasad etyki zawodowej.
 • Prowadzenie akt osobowych , ewidencji wojskowej konta zwolnień lekarskich oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.

DZIAŁ TECHNICZNY

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz środków trwałych o niskiej wartości początkowej.
 • Utrzymanie odpowiednie stanu zapasów magazynowych.
 • Prowadzenie spraw dotyczących likwidacji maszyn, urządzeń , sprzętu oraz zbędnych oraz niezagospodarowanych obiektów.
 • Sporządzanie dokumentów będących podstawą rozliczeń z ubezpieczycielem w zakresie gospodarki środkami trwałymi.
 • Prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z zaopatrzeniem i gospodarką magazynową.
 • Przeprowadzanie remontów budynków biurowych.
 • Nadzór nad książkami obiektów.

 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X